Stämpla i appen

Funktionen ska användas för anställda som vill stämpla IN och UT med en smartphone eller surfplatta via personalappen. Att stämpla i appen ska användas istället för att köra Timeclock Web på telefonen

Jämfört med Timeclock web behöver inte den anställde identifiera sig när hen ska stämpla i sin app eftersom det redan har skett vid inloggning i appen.

STEG 1: Medarbetaren är UT-stämplad och ska Stämpla IN

Två alternativ syns:

  • Påbörja arbetspass - Ska vara det "lätta" valet
  • Avsluta arbetspass - Ska vara tillgängligt men lite nedtonat. Högst sannolikt ska den anställde inte välja alternativet men det måste ändå vara tillgängligt då hen kan t ex ha glömt att stämpla in tidigare och tänker nu stämpla ut.

Om ett pass har avslutats nyligen (se stycket Närvarostatus) ska information visas om det, t ex "Avslutade passet 17:02"

 
  • Medarbetaren är IN-stämplad och ska Stämpla UT

Fyra alternativ kan synas:

  1. Avsluta arbetspass - Ska vara det "lätta" valet
  2. Påbörja arbetspass - Ska vara tillgängligt men lite nedtonat. Högst sannolikt ska den anställde inte välja alternativet men det måste ändå vara tillgängligt då hen kan t ex ha glömt att stämpla ut tidigare och tänker nu stämpla in.
  3. Byte - Alternativet ska bara visas om den anställde har rätt att arbeta på flera kostnadsställen. Om alternativet väljs, gå till steg 3.

Då någon av knapparna trycks ned måste knappen hållas nedtryck i 2 sekunder för att tryckningen ska registreras. Medan knappen är nedtryckt ska en animation visas som visar för användaren att hen ska fortsätta att hålla knappen nedtryckt. Släpps knappen tidigare avbryts stämplingen. 

Texten "Ångra senaste stämpling" på skärmdumpen till höger är inte aktuell längre och ska bortses ifrån.

Medarbetaren är redan IN-/UT-stämplad

Om hen väljer "fel" typ av stämpling visas ett varningsmeddelande. Meddelandet kan visas vid instämpling, om den anställde redan är instämplad eller vid utstämpling om hen redan är utstämplad.

Vid Nej avbryts stämplingen.

 
STEG 2: Avvikelsekod 

Vi stämpling utan arbetspass eller utanför flexintervallet visas avvikelsekoderna på samma sätt som i Timeclock Web.

Utöver meddelandetexten och avvikelsekoderna finns även en kryssruta. Om den anställde trycker på kryssrutan avbryts stämplingen och startsidan visas.

STEG 3: Byte/Val av kostnadsställe

Listan med kostnadsställen kan visas av två orsaker:

  1. Hen har tryckt Byte
  2. Hen stämplar in utan arbetspass och hen kan arbeta på mer än ett kostnadsställe

Om den anställde kan arbeta på kostnadsställen på fler än ett företag grupperas kostnadsställena efter företag. Företagsnamnet ska inte synas om det bara finns ett företag.

Utöver meddelandetexten och kostnadsställena finns även en kryssruta. Om den anställde trycker på kryssrutan avbryts stämplingen och startsidan visas.

Rutan ska vara modal.

Närvarostatus

Om den anställde anses vara instämplad eller ej beror på flera faktorer, t ex för hur länge sedan skedde föregående instämpling. Stäm av med Jonas var denna logik finns tillgänglig.