Stämpla i appen

Funktionen används för anställda som vill stämpla IN och UT med en smartphone eller surfplatta via personalappen.

Jämfört med Timeclock web behöver inte den anställde identifiera sig när hen ska stämpla i sin app eftersom det redan har skett vid inloggning i appen.

STEG 1: Medarbetaren är UT-stämplad och ska Stämpla IN

Två alternativ syns:

  • Påbörja arbetspass - Syns som grönt.
  • Avsluta arbetspass - Är tillgängligt men lite nedtonat. Högst sannolikt ska den anställde inte välja alternativet men det är ändå tillgängligt då hen kan t ex ha glömt att stämpla in tidigare och nu tänker stämpla ut.

Om ett pass har avslutats nyligen visas information om det, t ex "Avslutade passet 17:02"

 
  • Medarbetaren är IN-stämplad och ska Stämpla UT

Fyra alternativ kan synas:

  1. Avsluta arbetspass - Syns som rött
  2. Påbörja arbetspass - Är tillgängligt men lite nedtonat. Högst sannolikt ska den anställde inte välja alternativet men det är ändå tillgängligt då hen kan t ex ha glömt att stämpla ut tidigare och nu tänker stämpla in.
  3. Byte - Alternativet ska bara visas om den anställde har rätt att arbeta på flera arbetsuppgifter. Om alternativet väljs, gå till steg 3.

Då någon av knapparna trycks ned måste knappen hållas nedtryckt i 2 sekunder för att tryckningen ska registreras. Medan knappen är nedtryckt visas en animation som visar för användaren att hen ska fortsätta att hålla knappen nedtryckt. Släpps knappen tidigare avbryts stämplingen. 

Texten "Ångra senaste stämpling" på skärmdumpen till höger är inte aktuell längre och ska bortses ifrån.

Medarbetaren är redan IN-/UT-stämplad

Om hen väljer "fel" typ av stämpling visas ett varningsmeddelande. Meddelandet kan visas vid instämpling, om den anställde redan är instämplad eller vid utstämpling om hen redan är utstämplad.

Vid Nej avbryts stämplingen.

 
STEG 2: Avvikelsekod 

Vi stämpling utan arbetspass eller utanför flexintervallet visas avvikelsekoderna på samma sätt som i Timeclock Web.

Utöver meddelandetexten och avvikelsekoderna finns även en kryssruta. Om den anställde trycker på kryssrutan avbryts stämplingen och startsidan visas.

STEG 3: Byte/Val av kostnadsställe/arbetsuppgift

Listan med kostnadsställen/arbetsuppgift kan visas av två orsaker:

  1. Hen har tryckt Byte
  2. Hen stämplar in utan arbetspass och hen kan arbeta på mer än ett kostnadsställe/arbetsuppgift

Om den anställde kan arbeta på kostnadsställen/arbetsuppgift på fler än ett företag grupperas kostnadsställena/arbetsuppgifterna efter företag. Företagsnamnet syns om det bara finns ett företag.

Utöver meddelandetexten och kostnadsställen/arbetsuppgifter finns även en kryssruta. Om den anställde trycker på kryssrutan avbryts stämplingen och startsidan visas.