1. Hjälpcenter
  2. Tidrapportering
  3. Stämplingsterminal även kallat Timeclock

Steg- för stegmanual, självregistrering för medarbetare

INSTRUKTION FÖR SJÄLVREGISTRERING

Självregistrering för medarbetare