Summeringsrapport

Rapporten summerar samtliga saldon på medarbetaren utifrån vald rapportmall

Rapporten finner du under-Rapporter -Konto -välj rapporten Summeringsrapport.

Rapporten kan tas ut per anställd, för en eller flera arbetsuppgifter eller per kollektivavtal.

Summeringsrapport för konton som ingår i vald rapportmall. Rapporten summerar alla saldon, oavsett arbetsuppgift, inom sammanhängande anställningsavtal fram till valt datum. Vid urval på person visas data ifrån ett eller flera företag. Vid urval på arbetsuppgift visas all personal som har arbetsuppgiften markerad som primär i senaste anställningsavtalet. Vid urval på kollektivavtal visas all personal som har valt kollektivavtal i senaste anställningsavtalet.