Två frånvarokoder på samma dag

I Timeplan kan du lägga in två frånvarokoder på samma dag för en medarbetare som till exempel är deltidssjukskriven och har semester samma dag.

För att göra detta klickar du på Personal - [medarbetarens namn] - Stämplingar och saldo. Lägg till aktuell frånvaro under Ändra frånvaro, korta ner passet motsvarande timmar som medarbetaren har frånvaro före/efter pass och klicka därefter på Spara

Se nedan bild för steg för steg instruktion:1. Klicka på Ändra frånvaro

2 Lägg till frånvaro heldag

3. Lägg in frånvaro del av dag

4. Lägg in de timmar som kommer att vara frånvaro del av dag

5. Välj datumintervall

6. Tänk nu på att ni måste korta ner arbetspasset de timmar som ni lagt in frånvaro del av dag

7. Spara

 

Alla lönesystem kan dessvärre inte hantera två olika frånvarokoder på samma dag så vi rekommenderar att du tar kontakt med supporten för ert lönesystem för att stämma av ytterligare eller manuellt bevaka de medarbetare som haft denna typ av dubbel frånvaro.