Uppdatering av server i Timeplan

Vi på Timeplan uppdaterar våra kunder till nyare version av server med ett intervall på 6 månader.

Serverversion i Timeplan 

Vi på Timeplan uppdaterar våra kunder till nyare version av server med ett intervall på 6 månader. Du ser enkelt vilken version av Timeplan ni har genom att klicka på pilen längst ner till vänster vid företagsloggan i inloggat läge i administratörsgränssnittet.När du har klickat på pilen får upp en ruta där du kan se vilken version du har på Timeplan.  Detta visas i datumformat.

Serverkö

När en ändring sker i systemet som t ex. omräkning av avtal uppstår en serverkö för uppdatering av själva ändringen. Under fliken Administration och Serverkö kan du se serverkölistan.

 

 


Klickar du på pilen längst ner till vänster vid företagsloggan igen ser du hur mycket av serverkön som är avklarad.

 

Timeplan kan upplevas något långsamt under tiden det finns serverkö.