Utrustning

I Timeplan finns möjlighet att lägga in utkvitterad utrustning på medarbetaren.

I det fallet som medarbetaren erhåller utrustning i sitt arbete från arbetsgivaren så kan det vara bra att notera det i Timeplan, på så sätt har ni koll på vem som erhållt vilken utrustning.

För att lägga till utrustning går du till sidan -Personal -Medarbetare -Utrustning.

Klicka på +Ny och välj sedan vilken utrustning du vill lägga till på medarbetaren 

 

När medarbetaren lämnar tillbaka nycklarna så kan du också ange ett datum för återlämnandet i Timeplan. 

Du kan också ta ut en rapport på utkvitterad utrustning -gå till -Rapporter -Personal -Välj rapporten Utkvitterad utrustning.