Veckoschemarapport per klockslag

Visar personer som är schemalagda inom det valda tidsintervallet.

Rapporten är möjlig att ta ut på en period om antingen 1-52 veckor och det är möjligt att skriva ut rapporten per arbetsuppgift.