Veckoschemarapport

Veckoschemarapporten visar personer som är schemalagda inom det valda tidsintervallet.

Rapporten är möjlig att ta ut på en period om antingen 1-52 veckor. 

Det är också möjligt att antingen skriva ut rapporten per anställd eller per arbetsuppgift. 

I det fallet som rapporten tas ut för en framtida period så kan ni också se schemalagda timmar framåt i tiden, detta finner ni längst ner i rapporten.

Om ni arbetar med appen så finns det också möjlighet att medarbetaren kan se samma rapport i sin app.