Veckoschemarapport per klockslag

Visar personer som är schemalagda inom det valda tidsintervallet.

Rapporten är möjlig att ta ut på en period om antingen 1-52 veckor och det är möjligt att skriva ut rapporten per arbetsuppgift. 

För att kontrollera hur långt fram i tiden ni ser de valda arbetsuppgifterna går man in på Planering - Publicera Arbetspass och där väljer t o m datum till det datum ni vill kunna ta ut rapporten på.