Version 20200225

I denna artikel finner ni information om nyheter och programändringar i senaste versionen av Timeplan som släpps 2020-02-25

Nyheter

Möjlighet att visa saldo för planerad och avtalad tid för hela den pågående beräkningsperioden i månadsöversikten.

Schemaläggningen för de kunder som arbetar med beräkningsperioder förenklas ytterligare. De kan från denna version välja jämföra planerad tid och avtalad tid för medarbetaren hela beräkningsperioden direkt i månadsöversikten. Detta förenklar schemaläggningen och rapporterna Veckoavstämningsrapport och Årsavstämningsrapport behöver inte användas lika frekvent. 

 

 

För kunder som inte använder beräkningsperioder finns inte detta val utan Timeplan räknar fortsatt efter visas period i månadsöversikten. Dessa kunder använder även fortsättningsvis Veckoavstämningsrapporten eller Årsavstämningrapporten.

Här kan du läsa mer om vår nya funktion i månadsöversikten och om hur du lägger upp beräkningsperioder.

 

Övrigt

Utveckling av funktionen Timeclock webb

Det är nu möjligt att stämpla in på befintligt arbetspass men byta kostnadsställe om arbetspasset saknas på det företag där man tillfälligt ska arbeta. Detta gör man genom att stämpla in med auto-byte till det kostnadsställe på företaget där terminalen som man stämplar in/ut på finns. 

 

Programrättning

Röd dag skapades inte vid två röda dagar i följd om arbetspasset låg över ett dygnsbryt. 

Detta är nu åtgärdat. 

Planerad tid i månadsöversikten vid användandet av deltidsfrånvaro 

Planerad tid stämde inte i månadsöversikten vid användandet av deltidsfrånvaro. Rättning finns i denna version. 

Bilden på Timeclock låser sig vid utskickat meddelande utan innehåll. 

Vid utskick av meddelande i Timeclock med endast ämnesrad bidrog till att bilden på Timeclock frös. Detta är åtgärdat och meddelande med enbart ämne går nu att skicka. 

Grundschema som använts i schemaplaneringen och sen tagits bort

Borttagna grundschema kan åter väljas i schemaplanering. 

Söndagar syns inte i Grundschema och perioder 

Programrättning utförd. 

Schemaplaneraren hämtar inte data från API

Detta är nu åtgärdat.

 

Undrar du vilken version av Timeplan ni har? 

För att veta vilken version som ditt företags Timeplan har, klickar du längst ner till vänster vid logga ut och ser Versionen. till exempel: Version 2019-09-30_20190930.1

Kontakta gärna vår supportavdelning för mer information om gjorda programrättningar och nyheter