Version 20201123

I denna artikel finner ni information om nyheter och programändringar i senaste versionen av Timeplan som släpps 20201123

Nyheter

Avvikelserapportering

I och med denna version lanseras möjligheten att avvikelserapportera för tjänstemän och andra medarbetare där stämpling inte ska användas. I artikeln Avvikelserapportering i nya appen kan du läsa mer om denna funktion.

Tidsangivelser & stämplingar på sidan Stämplingar och Saldon får i och med detta nya symboler där en mobiltelefon symboliserar tidangivelser som kommer ifrån avvikelserapportering i appen och hussymbolen visar att stämplingen är inlagd av en administratör.

Inbjudan till appen skickas ut på engelska

För kunder utanför Sverige kommer inbjudan från och med denna version att skickas ut på engelska.


Övrigt

Kostnadsberäkning

Möjligheten att välja lönegrupp och därmed kostnadsberäkning på en enskild medarbetare ersätts med att lönegruppen kopplas via kollektivavtalet. Detta innebär att alla medarbetare kopplade till kollektivavtalet automatiskt kopplas ihop med rätt lönegrupp. 

Programrättning

Överföring av två frånvarokoder i Agda

Nu förs de dubbla avvikelsekoderna över vid frånvaro del av dag.

 

 

Undrar du vilken version av Timeplan ni har? 

För att veta vilken version som ditt företags Timeplan har, klickar du längst ner till vänster vid logga ut och ser Versionen. till exempel: Version 2019-09-30_20190930.1

Kontakta gärna vår supportavdelning för mer information om gjorda programrättningar och nyheter