Version 20201214

I denna artikel finner ni information om nyheter och programändringar i senaste versionen av Timeplan som släpps 20201214

Övrigt

Valet för lönegrupp/kostnadsberäkning flyttas till Kollektivavtalet vilket innebär att kopplingen inte behöver göras på varje enskild medarbetare.

Programrättning

Övertid och Agda

Nu förs inte pass av typen övertid över till Agda.

Zooma i rapporter

Att zooma in i rapporter i appen är nu möjlig även för iPhone.

Aktiveringslänk fullständig

Aktiveringslänken in inbjudan för personalappen visas i sin helhet.

Justering av lönefil till Blue Garden HR+

Rader för frånvaro slås ihop till en.

Kopiera arbetspass i Månadsöversikten för MAC

Genom att trycka nere alt/optionsknappen på din MAC kan nu kopiera arbetspasset och klicka ut det på en annan dag med muspekaren.

 

Undrar du vilken version av Timeplan ni har? 

För att veta vilken version som ditt företags Timeplan har, klickar du längst ner till vänster vid logga ut och ser Versionen. till exempel: Version 2019-09-30_20190930.1

Kontakta gärna vår supportavdelning för mer information om gjorda programrättningar och nyheter