Version 20210906

I denna artikel finner ni information om nyheter och programändringar i senaste versionen av Timeplan som släpps 2021-09-06

Nyheter 

  • Rapporter visades tidigare i nya sidor i Timeplan framöver kommer rapporten att öppnas som ny flik i din webbläsare

  • Ändring på avrundning från minut till sekund vid beräkning av timbank /5 och /7.
    Vid tidigare avrundning så kunde differensen uppgå till 45 minuter /år för en heltidsanställd med veckoarbetstid på 40/veckan.

Övrigt 

  • I det fall som en kund arbetar med både timbank och veckoavstämningsrapporten så kunde man i tidigare versioner av Timeplan se historiska periodavstämningar som genomförts på sidan -Personal -medarbetare -periodavstämning och detta är nu åter möjligt för de kunder som nyttjar båda avstämningsfunktionerna. 

Programrättning

  • I det fall som en kund arbetar med timbank samt väljer flertalet kostnadsställen i dagsöversikten så upplevdes systemet som långsamt. Detta är nu åtgärdat
  • Användare som inte har rätt att se lön kunde inte skapa kontrakt på nya medarbetare. Detta är nu åtgärdat
  • På sidan planering -grundschema så låstes markeringen för kopiering vid schemaläggning i Grundschema. Detta är nu åtgärdat.

 

 

Undrar du vilken version av Timeplan ni har? 

För att veta vilken version som ditt företags Timeplan har, klickar du längst ner till vänster vid logga ut och ser Versionen. till exempel: Version 2019-09-30_20190930.1

Kontakta gärna vår supportavdelning för mer information om gjorda programrättningar och nyheter