Version 20210222

I denna artikel finner ni information om nyheter och programändringar i senaste versionen av Timeplan som släpps 20210222

Övrigt

 • Förbättrad visning av frånvaro på Månadsöversikten
  Månadsöversikten visar både heltids- och deltidsfrånvaro tydligare. Kostnadsställets färg påverkar inte längre läsbarheten av frånvarokoden.

 • Alla typer av manuella saldon förs över till Agda
  Även manuella saldon av avvikelsearter/frånvaro förs över i frånvarofilen.

 • Pushnotiser i mobilappen
  Pushnotiser används automatiskt vid användande av mobilappen. Tidigare krävdes en inställning men nu sätts detta automatiskt vid nedladdning av appen till en mobil som stöder detta.

 • Ikon för ledighetsansökan ändras.
  Ikonen byts ut för förbättrad skalning. Detta kan medföra ikonen visas som ett ? om din webbläsare har sparat cookies av Timeplan. För att ladda om sidan tryck CTRL+F5-knappen.

 • Kostnadsberäkning beräknar exaktare
  Kostnadsberäkningen tar med två decimaler vid beräkning.


Programrättning

 • Aktuella händelser
  Rutan för aktuella händelser visar inte inaktuella födelsedagar eller utgående arbetstillstånd.
  Vid automatiskt inläst personal som visar fel födelsedag i rutan Aktuella händelser sparas om på sidan Personuppgifter.

 • Månadens namn visas inte dubbelt i appen
  Appen visar inte månadens namn dubbelt i Kalendern

 • Övertidsavrundning
  Vid beräkning av övertid före och efter arbetspass slås dessa tider samman för korrekt avrundning

 • OB ges inte vid jour & beredskap
  OB beräknas inte på pass av typen jour och beredskap

Undrar du vilken version av Timeplan ni har? 

För att veta vilken version som ditt företags Timeplan har, klickar du längst ner till vänster vid logga ut och ser Versionen. till exempel: Version 2019-09-30_20190930.1

Kontakta gärna vår supportavdelning för mer information om gjorda programrättningar och nyheter