Version 20210322

I denna artikel finner ni information om nyheter och programändringar i senaste versionen av Timeplan som släpps 20210322

Övrigt

  • Vid fel i löneperioden för Blue Garden visas nu ett felmeddelande när lönefil ska skapas. Felmeddelandet visar vilken typ av fel löneperioden innehåller.
  • Förbättrad prestanda på Startsidan. Sidan laddas snabbare.
  • Personnumret skickas som tio siffror till löneprogrammet Svensk Lön.

Programrättning

  • Knappen för att godkänna och skicka in avvikelserapportering har flyttats in i rapporteringsrutan så den kan brukas.
  • OB-beräkning för arbete natt mot lördag beräknas enligt regeln kopplad till dagprofilen för fredag.
  • Frånvaro kan återigen väljas i rutan Frånvaro på Startsidan.
  • Planerad tid i informationskolumnen till vänster i Månadsöversikten inkluderar även planerad frånvaro del av dag på dagar utan arbetspass. Det innebär att den planerade tiden visar samma information både i informationskolumnen till vänster och till höger.

Undrar du vilken version av Timeplan ni har? 

För att veta vilken version som ditt företags Timeplan har, klickar du längst ner till vänster vid logga ut och ser Versionen. till exempel: Version 2019-09-30_20190930.1

Kontakta gärna vår supportavdelning för mer information om gjorda programrättningar och nyheter