Version 20210524

I denna artikel finner ni information om nyheter och programändringar i Timeplans version som släpps 2021-05-24.

Ladda upp dokument på medarbetare

Gå till: -Personal - den anställde -dokument

Den tidigare kryssrutan "Innehåller löneuppgifter" är nu ersatt med en dropdown meny och tre val finns där:
  • Övrigt 
  • Lönebesked (synligt för användare som har möjlighet att se löneuppgifter)
  • Anställningsavtal (synligt för användare som har möjlighet att se löneuppgifter)

Nytt sätt att skicka över frånvaro i lönefilen för Bluegarden 
All frånvaro förutom semester skickas över i filen i aktuellt antal timmar. frånvaro mot semester skickas i filen som 2600. 

Fältet “Avdelningschef” flyttas 

Fältet “Avdelningschef” flyttas från sidan -Personal -Medarbetare -Anställningsavtal till sidan Befattning under Administration i vänstermenyn och där -befattning.

I listan med befattningar på Anställningsavtalssidan på sidan -Personal -Medarbetare -Anställningsavtal visas “(Avd.chef)” efter befattningsnamnet för att förtydliga för användaren, t ex “Kökchef (Avd.chef)”. 

Vid uppgradering av befintliga kunder ska det skapas dubbletter av befattningarna om det finns anställda som har befattningen men Avd.chef urkryssad och samtidigt finnas det anställda som har samma befattningen men dessutom har "Avd.chef" ikryssad.  Tillägget "(Avd.chef)" läggs då till i befattningsnamnet och syns därmed per automatik på alla rapporter m.m.

Avvikelserapportering

Dubbel frånvaro kunde registreras om både en administratör och en användare lagt in frånvaro på samma dag, detta är nu åtgärdat så att frånvaro inte kan registreras av administratör och användare för samma dag. 
 

 

För att veta vilken version som ditt företags Timeplan har, klickar du längst ner till vänster vid logga ut och ser Versionen. till exempel: Version 2019-09-30_20190930.1

Kontakta gärna vår supportavdelning för mer information om gjorda programrättningar och nyheter!