Version 20211004

I denna artikel finner ni information om nyheter och programändringar i senaste versionen av Timeplan som släpps 2021-10-04

Nyheter 

Helgdagar i schemaplaneraren och dagsöversikten

De två verktygen -Schemaplanering samt Dagsöversikt har nu också stöd för att markera helgdagar som röda likt söndagar. Stöd för detta fanns sedan tidigare i månadsöversikten.


Begreppet frånvarokod är nu ersatt med avvikelsekod

Övrigt 

Planering -dagsöversikten

Medarbetare med långa namn hamnade bakom symbolen för grundschemat nu kommer istället punkter (...) visas i det fall som en medarbetare har långt/många namn.

 

Programrättning

Födelsedatum och kön fylldes inte automatisk i det fall som användaren valde att tabba vidare till fältet födelsedatum, detta är nu åtgärdat. 


Medarbetare som inte skickat in sin tidrapport i tid visades inte i Översiktswidget -Avvikelserapportering, detta är nu åtgärdat

Avvikelserapportering -påminnelse om missad tidrapport.

 


Meddelande om uppdatering -det meddelande som skickas ut till användare i deras Timeplan när databasen uppdateras var på engelska trots att användare har svensk profil, detta är nu åtgärdat


Dialogrutan om att byta lösenord stängdes inte när användaren bytt lösenord och sparat, detta är nu åtgärdat. 


Det meddelande som ska skickas ut till medarbetare vid missad inskickande av tidrapport sändes ej ut, detta är nu åtgärdat  


Rapporter -Personalrapport tog inte hänsyn till de filtreringsvillkoren som valts, ett exempel är att rapporter visades i pdf trots att användaren valt format excel, detta är nu åtgärdat. 


Månadsöversikten -Obemannade arbetspass -vid borttagning av ett arbetspass på medarbetare så försvann även de obemannade arbetspassen, detta är nu åtgärdat och passen ska finnas kvar som obemannade även om man tar bort pass från en medarbetare. 


Personal -medarbetare -branscherfarenhet diffade med 1 månads fel beräkning på en medarbetare, detta är nu åtgärdat.


Branscherfarenhet på visades inte i det fall som medarbetaren inte var knuten till ett  detaljhandelsavtal, vid uppdatering av webbläsaren visades branscherfarenheten, detta är nu åtgärdat så att branscherfarenhet alltid ska visas. 

 

Undrar du vilken version av Timeplan ni har? 

För att veta vilken version som ditt företags Timeplan har, klickar du längst ner till vänster vid logga ut och ser Versionen. till exempel: Version 2019-09-30_20190930.1

Kontakta gärna vår supportavdelning för mer information om gjorda programrättningar och nyheter