Version 20211130

I nedan artikel finner ni information om nyheter och programändringar i versionen av Timeplan som släpptes 2021-11-30

 

Nyheter

Designförändringar på sidan användare som finns under -Administration -Användare

Sidan kommer att uppdateras och bland annat så kommer knappar och inmatningsfält ligga i linje med varandra. Fältet API-nyckel ska grupperas för sig själv.

 

Programrättning

Branschvana för detaljhandelskunder -fält för ingående branschvana på sidan -Personal -Kompletterande uppgifter saknades när en medarbetare inte hade ett aktivt anställningsavtal. Detta är nu åtgärdat och finns synligt även om en medarbetare har ett kommande anställning eller har en avslutad anställning.

Det var inte möjligt att signera anställningsavtal digital t i det fallet som en medarbetare hade mer än ett efternamn. Detta är nu åtgärdat.

Anställningsavtal för detaljhandelsavtalen -Övriga villkor kom ej med på anställningsavtalen. Detta är nu åtgärdat.


Vid skapande av ny schemaplanering och kontroll av ATL så är rutan utgråa. Detta uppkommer bara om man är kvar på schemaplaneraren och inte lämnat sidan för någon annan sida. 
Ex 1. Skapar en ny planering, lägger till schemarader och pass. Går till Vy - rutan för kontroll ATL är grå (se bild)
Ex 2. Skapar en ny planering, lägger in schemarader och pass. Går till annan sida i Timeplan ex. Arbetspass och åter till Planeringen så är rutan för ATL svart och kan fyllas i. Detta är nu åtgärdat.
 
Vid nyanställning var det möjligt att välja ett startdatum inom låst löneperiod trots att administratören/användaren har en användarprofil som inte ska tillåta detta dvs inställning för anställningsavtal - Läs & skrivrättigheter (ej admin). Detta är nu åtgärdat.
 

Undrar du vilken version av Timeplan ni har? 

För att veta vilken version som ditt företags Timeplan har, klickar du längst ner till vänster vid logga ut och ser Versionen. till exempel: Version 2019-09-30_20190930.1

Kontakta gärna vår supportavdelning för mer information om gjorda programrättningar och nyheter!