Version 20220110

I nedan artikel finner ni information om nyheter och programändringar i versionen av Timeplan som släpptes 2022-01-10

 

 

Övrigt

Uppdatering av text på arbetstidslagarna i månadsöversikten där texten tidigare var "Kontrollen ska ses som en vägledning, se din lokala arbetstidslagen" och det är numera uppdaterat till att stå "Kontrollen ska ses som en vägledning, se lokala bestämmelser."


För de kunder som valt att ha Timeplan på Engelska har vi påbörjat arbetet med designförändringar med bland annat 

Centrering av rubriker, se sidan -Status -Timbankssaldo 

Listan på arbetspass har tidigare dolt plustecknet vid obemannade arbetspass i månadsöversikten. 


Fler antal tecken är nu möjligt att skriva in på nära anhörig information som finns på sidan -Personal -Medarbetare -Närstående/Barn med anledning av att medarbetare ibland anger partner och förälder, ibland syskon och barn, så blir det lite tokigt att man inte kan skriva som jag vill göra, ex:

Mor Långtnamn 070-xxxxxxxxx
Syster Ocksålångtnamn 070-xxxxxxxxx
 

Programrättning

Summeringen av faktisk kostnad i månadsöversikten visade felaktig information då den beräknades med en faktor på 100 istället för faktor 1. Detta är nu åtgärdat. 

-Planering -Schemaplanering ville inte publicera ett schema pga överlappning trots att ena schemat är borttaget. Detta är nu åtgärdat. 

 

Undrar du vilken version av Timeplan ni har? 

För att veta vilken version som ditt företags Timeplan har, klickar du längst ner till vänster vid logga ut och ser Versionen. till exempel: Version 2019-09-30_20190930.1

Kontakta gärna vår supportavdelning för mer information om gjorda programrättningar och nyheter!