Rapporten Dagsöversikt

Rapporten Dagsöversikt visar arbetspass för valda arbetsuppgifter under enskild dag

Visa arbetspass för arbetsuppgifter under en dag

Du har möjlighet att ta ut rapporten för en eller flera arbetsuppgifter för enskild dag. 

Arbetar du med schemaläggning utifrån behovsmallar så har du också du har också möjlighet att inkludera obemannade arbetspass.