Lägg in budget i Timeplan

I Timeplan finns det stöd för att lägga in en budget i antingen timmar eller kronor.

Hittar du inte flikarna som omnämns så kan det bero på att du inte har behörighet att justera budgeten eller så är det ett tillval som du kan behöva beställa. Kontakta supporten så kan vi undersöka.

För att lägga till en budget klickar du på Planering – Budget – Årsbudget. Skapa ett budgetår (ett för varje företag) genom att klicka på +Ny. Du väljer själv vilken period budgetåret ska gälla men den måste alltid löpa ett helt år, alltså 12 månader, men hur beräkningsåret ligger bestämmer du själv. 

Döp därefter din budgetperiod, t.ex. Årsbudget 2024 och bestäm vilken datumperiod du vill arbeta med. Därefter bestämmer du hur många timmar eller kronor varje arbetsuppgift ska få arbeta med under den datum perioden. När du är nöjd trycker du på Spara.

Nu är det dags att fördela dessa timmar eller kronor per arbetsuppgift och tidsperiod. Det gör du under Planering - Budget - Budgetperioder. Här ser du nu dina arbetsuppgifter. Klicka på den arbetsuppgiften du vill budgetera för. 

Väl här kan du sen välja hur långa budgetperioder du vill arbeta med. 

I mittenrutan under beskrivning väljer du vad din budgetperiod ska heta och vid datum väljer du hur lång perioden ska vara. Du kan arbeta med helår, månader, veckor eller enskilda dagar. Det justeras automatiskt när du väljer datumintervall. 

När du har hittat ett format du är nöjd med fyller du i hur många timmar eller kronor varje period ska få disponera. Det kan skilja sig från dag till dag eller vecka till vecka. Nederst i rutan ser du totalen för hela perioden. I exemplet nedan har jag valt att arbeta med hela januari. Jag har bestämt att alla måndagar får tio arbetade timmar att sprida ut, tisdagarna får tjugo osv. Det ger mig en total tim-förbrukning på 300 timmar i januari. När du är nöjd trycker du på Spara

När du har tryckt på Spara flyttar sig budgetperioden ut till rutan till vänster och du kan trycka på +Ny för att börja arbeta med nästa period. 

I rutan till höger ser du nu totalen för din valda period. Har du lagt in en budget tidigare år ser du hur din planering såg ut det året. Längst ner ser du hur din årsbudget ser ut för denna arbetsuppgift samt hur många timmar du har kvar att fördela på resterade perioder. 

Vill du ändra i en redan sparad budgetperiod klickar du på den i den vänstra rutan. 

När du är klar med din budget och vill använda den för att hjälpa dig med din planering kan du enkelt se den i tex. Veckoöversikten. För att se Budget i Veckoöversikten behöver man bocka i det under Inställningar.

Bockar man i det hittar man sen sin budget längst ner i Veckoöversikten och man kan se hur många budgeterade timmar man har att arbeta med. 

Du har också möjlighet att kopiera årsbudget från föregående år om så önskas. 

Klicka på kopiera, du får sedan upp två olika val, välj det som passar dig bäst.

Din kopierade årsbudget kommer automatiskt att få samma namn som föregående år fast med nytt datumintervall inom parentes enligt nedan exempel. Uppdatera till nytt namn och klicka på Spara.