Hantera korttidspermittering i Timeplan

Om personalen måste permitteras under en kortare tid behöver detta hanteras i Timeplan. Detta för att medarbetaren ska veta när denne ska arbeta men också för att permitteringstimmarna ska kunna redovisas på ett rättvisande sätt.

Vid permittering betalar arbetsgivaren medarbetarens lön och begär sedan (om möjligt) ersättning från aktuell myndighet. Eftersom medarbetarens lön betalas av arbetsgivaren så bör permitteringstimmarna debiteras på konton som ger ersättning när saldot förs över till löneprogrammet. Ett sådant konto kan vara det som i Timeplan omnämns som månadslönstimmar eller timlönstimmar och dessa timmar ger ofta närvaro vid beräkning av timbank.

Om du arbetar med timbank, veckoasvtämningsrapporten eller årsavstämningsrapporten är det viktigt att permitteringstimmarna räknas till rapporten så varken medarbetarens kontrakt behöver ändras och  så medarbetaren inte ska behöva arbeta igen timmarna.

I Timeplan rekommenderar vi att hantera den permitterade tiden på samma sätt som du hanterar normal frånvaro som permission eller tjänstledighet. Om medarbetaren är helt korttidspermitterad så kan medarbetaren ligga kvar på sitt tidigare grundschema och sedan läggs en heldagsfrånvaro in som beräknar aktuella timmar mot det kontot för månadslön/timlön och/eller ett separat konto för permitteringstimmarna.

Om medarbetaren istället arbetar kortare arbetspass måste frånvaron hanteras som frånvaro del av dag/deltidsfrånvaro. Arbetspassen kortas ner så de motsvarar de timmarna som medarbetaren ska befinna sig på arbetsplatsen och vara i tjänst och övriga timmar läggs in som frånvaro del av dag. Det är viktigt att arbetspasset och deltidsfrånvarotimmarna tillsammans motsvarar hela arbetstiden som medarbetaren skulle arbetat om frånvaron inte varit aktuell. Oftast ska medarbetaren arbeta regelbundet men mindre under en period och då är det enklast att lägga in de minskade arbetspassen och frånvaron i ett grundschema som rullar under perioden med korttidspermittering.

Här kan du läsa om hur du skapar ett grundschema med deltidsfrånvaro.