Inaktivera arbetsuppgift

Arbetsuppgifter kan likställas med avdelningar eller områden inom ett företag. Nedan finner du information om hur du inaktiverar en arbetsuppgift.

Arbetsuppgifter

I Timeplan används arbetsuppgifter för att det ska gå att sortera in personal i grupper och lättare få översyn och kontroll på vem som arbetar var, hur schemat ser ut, att behovet är täckt och hur kostnaderna för varje avdelning ser ut. All personal associeras med minst en arbetsuppgift och personal kan inte schemaläggas på arbetsuppgifter de inte är associerade till.

För att inaktivera eller justera en arbetsuppgift trycker man på fliken Administration och sedan väljer man Arbetsuppgift. Hos vissa av våra kunder finns arbetsuppgift istället under fliken Administration och sedan väljer man Organisation. Man får då upp en lista på alla aktiva arbetsuppgifter. Vill man se redan inaktiva arbetsuppgifter bockar man i den rutan. Sedan klickar man på den arbetsuppgift som ska inaktiveras/justeras.

Administration -Arbetsuppgift:

Administration -Organisation:

 

I rutan "Inaktivera efter" skriver man in det fr.om-datum som man vill att arbetsuppgiften ska inaktiveras, se nedan bild.

När man är klar med sina val trycker man på Spara.

 

Om man vill lägga upp nya arbetsuppgifter klickar man på Ny+* uppe i vänstra hörnet. Läs mer om hur man lägger upp nya arbetsuppgifter i artikeln här.

* för de företag där arbetsuppgift ligger under Organisation klickar man istället på Lägg till på första sidan.