Korrigera ackumulerat saldo

När det ackumulerade saldot inte stämmer kan detta korrigeras genom att du lägger in ett manuellt saldo. Syftet med den här artikeln är att du ska förstå bakgrunden till hur dessa saldon fungerar och ska hanteras i Timeplan om saldot inte är rätt.

I Timeplan läggs oftast tre (eller fler) konton upp för beräkning av extra ledighetsdag så kallad röd dag, komp, flex, semester eller arbetstidsförkortning - ett konto för intjänande, ett för uttag och ett för att summera de två tidigare kontona. Intjänandet och uttaget skickas till löneprogrammet som lönearter medan det ackumulerade saldot stannar i Timeplan och ses på rapporter eller i appen. Bakom det ackumulerade saldot finns en beräkningsregel som tar hänsyn till saldona på de övriga kontona, en liknande beräkning finns även i lönesystemet.

Det här ska du tänka på när du ska korrigera dina ackumulerade saldon:

  1. Kontrollera intjänandet, uttaget och det ackumulerade saldot genom att ta ut en Summeringsrapport i kombination med en rapportmall som visar alla de aktuella kontona. Vi stävar efter att det ackumulerade saldot är beräknat enligt följande: intjänandet - uttaget=ackumulerat saldo. Om beräkningen inte stämmer kan saldot behöva korrigeras.
  2. Manuella saldon läggs in på en dag i föregående stängda löneperiod eftersom vi inte vill att korrigeringen förs över till löneprogrammet. Du måste därför först öppna löneperioden innan du lägger in det manuella saldot. Saldot korrigeras alltid på intjänandet eller uttaget så beräkningsregeln kan beräkna det ackumulerade saldot. 

  3.  Kontrollera att saldot stämmer genom att på nytt ta ut Summeringsrapporten i kombination med en rapportmall som visar de aktuella kontona.

  4. Kom ihåg att stänga löneperioden efteråt.

För instruktion om hur du lägger upp manuella saldon läs artikeln om manuella saldon här!