Ta ut en testfil vid upprättande av lönekoppling

Artikeln beskriver hur du kan ta ut en testfil vid upprättande av lönekoppling mellan Timeplan och lönesystemet. 

Innan du tar ut en lönefil är det viktigt att ni har tömt åtgärdslistan detta för att alla eventuella avvikande stämplingar ska komma med i lönefilen. 

 

Steg 1 Skapa löneperiod

Klicka på -Lön -Löneperioder skapa sedan din löneperiod genom att klicka på +Ny -Välj datumintervall för din löneperiod 

Steg 2 Kontrollera period

För att kunna stänga löneperioden måste du kontrollera perioden

 

Steg 3 Lås period

Kontrollera eventuella fel innan perioden låses.

Klicka sedan på Lås period för att låsa perioden

 

Steg 4 Skapa lönefil 

 

Steg 5 Nu kan du importera filen till ditt lönesystem