Förklaring på Timbank, veckoavstämningsrapport, årsavstämningsrapport

Artikeln beskriver skillnader och fördelar med de tre olika verktygen Timbank, veckoavstämningsrapport samt årsavstämningsrapport

Timbank

(https://support.timeplan.se/sv/timbanken-1)

Vad är fördelen med att använda Timbank?

Timbank lämpar sig bra när bemanningsbehovet varierar över en period men personalen ska få samma lön, oavsett hur mycket de arbetar. Timbankssaldot fångar upp differensen mellan hur mycket den anställde har arbetat jämfört med veckoarbetstiden. Timbanken lämpar sig bra för kunder som arbetar med regelbundna avstämningsperioder på t ex 8 och 16 veckor.
Den stora skillnaden mellan Timbank och Veckoavstämningsrapporten är att chefen och den anställde enkelt kan se hur saldot är just idag, t ex i Appen eller i Veckoöversikten.

Vilka får ett Timbankssaldo?
Personer som går på ett avtal där en timbankskod är kopplad till kollektivavtalet och koden har timbankstypen Veckoarbetstid/5 eller Veckoarbetstid/7. Aktuellt Timbankssaldo ser man t ex i veckoöversikten, Ackumulerade saldon, Tid & Kontorapport, Status-fliken och Personalappen om så är inställt

Bra att veta

 • Beräkning
  • Ett minussaldo skapas varje måndag-fredag eller måndag-söndag beroende på timbankstyp.
  • Alla konton som ingår i systemkontogruppen ”Konton för beräkning av Timbank” skapar ett plussaldo.
  • Differensen hamnar på Timbankskontot
  • Timbankssaldo i veckoöversikten -vilket saldo visas? Det saldot som visas är baserat på det senaste datumet på sidan -Periodavstämning och "Ackumulerat saldo". 
   I det fallet som ni inte gör periodavstämning så kommer datumen i veckoöversikten att visa medarbetarens saldo from anställningens start. 
  • Hur gör vi en avstämning med utbetalning/avskrivning eller flyttar saldot till nästa period? 
   Svar: enklast gör du en periodavstäming och mer information om detta verktyg finner du här: https://support.timeplan.se/sv/periodavst%C3%A4mning

  Frånvaro heldag mot timbank -hur mycket kommer medarbetaren gå minus? 
  • Timbank/7: Om en person har schema en dag och tar ut timbank så blir saldot -5:43. Varför? Jo arbetar man (vilket uttag av tb likställs vid) så får man plustid och sedan tas det bort lika mycket tid i uttag av timbanken. Kvar blir alltså -5:43. 
   Medarbetaren kommer alltså att gå minus sin skuld och inte passets längd. 
  • Timbank/5: Om en person har schema en dag och tar ut timbank så blir saldot -08:00. Varför? Jo arbetar man (vilket uttag av timbank likställs vid) så får man plustid och sedan tas det bort lika mycket tid i uttag av timbanken. Kvar blir alltså -08:00. Medarbetaren kommer alltså att gå minus sin skuld och inte passets längd. 

 • Sidan Personal->Periodavstämning -här stämmer ni av timbanks saldot
  • Fältet Ackumulerat saldo visar ett summerat saldot för Timbankskontot för vald period.

   Årsavstämningsrapporten fungerar  ihop med Timbank/5

   • Rapporten används för avstämning av arbetad tid och schemalagd tid jämfört med veckoarbetstiden i anställningsavtalet.
    Rapporten är tänkt att användas då man vill stämma av en period som består av valfritt antal dagar; t ex 4 veckor, 3 månader eller 1 år. Förväntad arbetstid beräknas utifrån antalet vardagar i perioden dividerat med 5 och multiplicerat med veckoarbetstiden. Helgdagar dras från veckoarbetstiden, om så är inställt i kollektivavtalet.
    Om Timbank/5 används och rapporten tas ut från senaste avstämning och t o m igår så kommer Periodens saldo och timbankssaldot visa samma värde.
   • Kolumnen Periodens saldo visar hur personen har schemalagts jämfört med sin veckoarbetstid. 

Veckoavstämningsrapporten

(https://support.timeplan.se/sv/veckoavstämningsrapport)

Vad är fördelen med Veckoavstämningsrapporten?

Veckoavstämningsrapporten innebär att arbetsgivaren inte behöver arbeta med en tim-, komp- eller flexbank utan rapporten hjälper användare att kontrollera att personalen är schemalagd lika mycket som veckoarbetstiden i anställningsavtalet och vid avvikelse kan avstämning göras på Periodavstämningssidan.


Vilka visas i rapporten?
Personer som går på ett avtal där ”Avstämning med veckoavstämningsrapport” är förkryssat visas.

Bra att veta

 • Kolumner i rapporten
 • Arbetstid enligt avtalet är veckoarbetstid delat på 7.
  • Flyttat från föregående period och /Avskrivet i rapporten kommer från sidan Personal->Periodavstämning. OBS! Konto måste väljas vid Utbet./Avskrivet för att det ska synas i rapporten
  • Periodens saldo visar Veckoarbetstiden MINUS systemkontogruppen ”Konton för beräkning av Timbank”

 • Rapporten ska INTE kombineras med Timbank/5  eftersom sidan Personal-Periodavstämning då inte fungerar. Ackumulerat saldot visar då INTE Timbankssaldot utan visar Veckoarbetstid/7 MINUS ”Konton för beräkning av Timbank”.

 • Om rapporten används ska avvikelsen från schemat hamna på ett övertidskonto, flexkonto eller löneavdragskonto. (Vid Timbank hamnar all avvikelse på Timbankskontot)

 • Sidan Personal->Periodavstämning
  • Sidan kan användas för avstämning och Avstämningskonto väljs på Kollektivavtal->Kontoinställningar.
  • Fältet Ackumulerat saldo visar samma värde som Periodens saldo i rapporten
  • Avstämning bör ske i hela veckor för att veckoarbetstiden ska motsvara en hel vecka.

 • Helgdagar i rapporten (samma som i Årsavstämningsrapporten)
  • Om en helgdag inträffar måndag-fredag och "Skapa arbetspass på helgdag" är urkryssad dras veckoarbetstid/5 av (inte /7).
  • Om en helgdag inträffar lördag-söndag och "Skapa arbetspass på helgdag" är urkryssad dras inget av från veckoarbetstiden.

Årsavstämningsrapporten

https://support.timeplan.se/sv/%C3%A5rsavst%C3%A4mningsrapport

Vad är fördelen med Årsavstämningsrapporten?

Rapporten hjälper användare att kontrollera att personalen är schemalagda lika mycket som veckoarbetstiden i anställningsavtalet, men ger inget stöd för avstämning vid avvikelse.

 • Årsavstämningsrapporten fungerar ihop med Timbank/5.
  Periodens saldo visar en "prognos" för hur timbanken kommer att bli sista dagen i perioden.
 • Om man tar ut rapporten t o m igår så visat Perioden saldo vara samma som timbanken. OBS! Om timbanken är /5.
  Timbanken = visar hur jag ligger till just idag i förhållande till min långsiktiga planering.
 • Rapporten används för avstämning av arbetad tid och schemalagd tid jämfört med veckoarbetstiden i anställningsavtalet.
 • Rapporten är tänkt att användas då man vill stämma av en period som består av valfritt antal dagar; t ex 4 veckor, 3 månader eller 1 år. Förväntad arbetstid beräknas utifrån antalet vardagar i perioden dividerat med 5 och multiplicerat med veckoarbetstiden. Helgdagar dras från veckoarbetstiden, om så är inställt i kollektivavtalet.
 • Om Timbank/5 används och rapporten tas ut från senaste avstämning och t o m igår så kommer Periodens saldo och timbankssaldot visa samma värde.
 • Vilka visas i rapporten?
  Personer som går på ett avtal där en timbankskod är kopplat till kollektivavtalet visas i rapporten. 
 • Hur gör vi en avstämning med utbetalning/avskrivning eller flyttar saldot till nästa period? 
  Svar: enklast gör du en periodavstäming och mer information om detta verktyg finner du här: https://support.timeplan.se/sv/periodavst%C3%A4mningBra att veta

 • Kolumner i rapporten
  • Arbetstid enligt avtalet är veckoarbetstid delat på 5.
  • Periodens saldo visar Veckoarbetstiden MINUS systemkontogruppen ”Konton för beräkning av Timbank”
 • Om kunden bara vill använda rapporten för avstämning av schemaläggningen, men ej ihop med Timbank, ska Timbankstyp vara satt till "Inget beräkn. anv. rapport" på Timbandskoden. På så vis skapas inget plus-/minussaldo på timbankskontot för varje dag.

 • Helgdagar i rapporten (samma som i Veckoavstämningsrapporten)
  • Om en helgdag inträffar måndag-fredag och "Skapa arbetspass på helgdag" är urkryssad dras veckoarbetstid/5 av (inte /7).
  • Om en helgdag inträffar lördag-söndag och "Skapa arbetspass på helgdag" är urkryssad dras inget av från veckoarbetstiden.

Vad är skillnaden mellan Veckoavstämningsrapporten och Årsavstämningsrapporten?

 

 

Årsavstämnings-

rapporten

Veckoavstämnings-

rapporten

Kan kombineras med Timbank

Ja, om man har timbank/5

Ja, om man har timbank/7

Uppdelning av veckoarbetstiden

Delat på 5

Delat på 7

Vem visas i rapporten?

Timbankskod är kopplat till Kollektivavtalet

”Avstämning med veckoavstämningsrapport” är valt på kollektivavtalet

Periodavstämning

Nej, måste i så fall kombineras med Timbank

Ja, redovisas i rapporten

 

 

 

 

Plus och Minus med de olika alternativen

 

Timbank

Veckoavstämnings-

rapporten

Årsavstämnings-

rapporten

PLUS

Fångar automatiskt diffen mellan arbetad tid och veckoarbetstiden.

Kan beräkna timbank utifrån 5 och 7 dagar

Avstämning på Periodavstämningssidan

Det är enkelt att se hur den anställdes saldo är just nu och kan ses i Appen

 

Den än enklare än Timbank, kunden behöver inte förstå hur ett Timbankssaldo skapas för varje dag.


Avstämning på Periodavstämningssidan

 

 

Rapporten hjälper användare att kontrollera att personalen är schemalagda lika mycket som veckoarbetstiden i anställningsavtalet

MINUS

Det finns inget bra sätt att se om kommande planering ihop med aktuellt timbankssaldo. Årsavstämningsrapporten kan användas för att se kommande planering

Det finns inget saldo som visar hur det ser ut
”just nu”.

Avvikelse från veckoarbetstiden går inte att stämma av.

Det finns inget saldo som visar hur det ser ut ”just nu”.

 

Vanliga frågor: 

Tar rapporterna Årsavstämningsrapport och Veckoavtämningsrapporten hänsyn ill manuella saldon? 

Nej, välj istället att arbeta med Periodavstämning. Mer information om Periodavstämning finner ni här 


Hur får jag med ingående Timbankssaldo/årsarbetstidssaldo i Årsavstämningsrapporten/Veckoavstämningsrapporten?

Gör en Periodavstämning och välj att flytta saldo till nästa period för att medarbetaren ska få med sig det som ingående värde.