In-/Utstämpling i terminal med RFID

Den här artikeln beskriver hur du som administratör gör för att lägga till en stämplingsterminal i Timeplan som medarbetarna sedan kan stämpla på. Du kopplar varje medarbetare till en RFID-tagg som hen sedan använder vid sin tidsregistrering. 

Du börjar med att lägga in rätt Terminalprofil på medarbetaren.

Gå via fliken Personal – klicka på aktuell medarbetare. Välj nu fliken Kompletterande uppgifter. Här väljer du terminalprofil RFID i rullgardinsmenyn.


När du valt terminalprofil är det dags att lägga till identifieringsmetod under samma flik – Kompletterande uppgifter.

Klicka på Lägg till identifieringsmetod.

I rutan som kommer upp väljer du att bocka i RFID.

För att medarbetaren ska kunna stämpla på aktuell terminal måste rutan för rätt terminal under Giltiga stämpelterminaler bockas i. Även denna inställning görs under Kompletterande uppgifter.

 

Nu är det dags att koppla ihop RFID-taggen med rätt medarbetare. Detta gör man direkt i själva stämplingsterminalen.

Slå in anställningsnummer. Du får nu information på skärmen om hur du ska gå tillväga för att läsa in RFID. Lägg RFID-brickan mot avläsaren. Nu matchar terminalen anställningsnumret mot RFID-taggen. Vid fortsatt in- och utstämpling räcker det att bara lägga RFID-taggen mot avläsaren på terminalen och sedan klicka på in eller ut och eventuellt passande avvikelsekod.

I de fall då du önskar ta bort, byta ut eller av annan anledning flytta RFID-taggen till en annan medarbetare måste du ta bort inläsningen från den medarbetare som ligger som användare av RFID-taggen. Detta gör du via fliken Personal – klicka på aktuell medarbetare (den som är användare av taggen i dagsläget). Gå sedan via fliken Kompletterande uppgifter och klicka på det röda krysset bredvid den lilla svängda pilen vid Identifieringsmetod så att inläsningen försvinner.

Då detta är gjort kan du t ex använda samma RFID-tagg/bricka till annan medarbetare.