1. Hjälpcenter
 2. Tidrapportering
 3. Stämplingsterminal även kallat Timeclock

Instruktion om hur man som medarbetare stämplar in/ut i stämpelterminalen

Ni bestämmer själva hur era medarbetare ska registrera sin arbetstid – via stämplingsterminaler (surfplattor) med personlig kod, fingeravtryck eller RFID, via mobil eller via webben. Det finns också möjlighet att avvikelserapportera

I det fall som ni väljer att medarbetaren ska registrera sin tid via stämpelterminalen så stämplar hen ut/in vid arbetspassets början och slut. Ni bestämmer själva hur era medarbetare ska registrera sin arbetstid – via stämplingsterminaler (surfplattor) med personlig kod, fingeravtryck eller RFID, via mobil eller via webben. Det finns också möjlighet att avvikelserapportera

Avtalen som de anställda är knutna till i Timeplan på sidan -Personal -medarbetare
-anställningsavtal styr över vilka avvikelsekoder som blir valbara för medarbetaren i stämpelterminalen. I det fall som medarbetaren stämplar enligt sitt arbetspass så kommer hen inte att behöva ange någon avvikelsekod utan det är endast i det fall som medarbetaren stämplar utanför stämplingsintervallet, tex vid sen ankomst eller vid övertidsarbete.

Nedan finner du ett par exempel på avvikelsekoder som är standard.

 • Enligt Schema
 • Beordrat arbete
 • Övertid
 • Tidbank/Timbank
 • Semester
 • Sjuk
 • Vård Av Barn
 • Tjänstledig
 • Komp in/Komp ut

Avvikelsekoder är något som sätts upp ihop med Timeplans support och de kan variera från kund till kund beroende på hur era avtal ser ut och hur ni arbetar. Kontakta timeplanansvarig på din arbetsplats för mer information.