Tips för att det ska bli rätt i lönekuvertet

Om du upplever att medarbetaren inte har fått den ersättning eller betalt för alla arbetade timmar så följer här ett par tips som kan hjälpa dig för att det ska bli rätt utfall

Börja med att kontrollera så att medarbetaren är knuten till rätt avtal på sidan -Personal -välj aktuell medarbetare-anställningsavtal 

https://support.timeplan.se/sv/anst%C3%A4llningsf%C3%B6rfarande-i-timeplan-1 

I Timeplan finns en pott med ett antal kollektivavtal upplagda som i sin tur är kopplade till regler och konton (lönearter) som skickas in till ert Lönesystem. Tanken med dessa avtal är att du som personalansvarig inte ska behöva beräkna ob, övertidsersättningar och årsarbetstid med mera. manuellt. Systemet ska hjälpa dig med detta. Avtalen styr även vilka val medarbetaren får i stämpelklockan när denne avviker från sitt schema. Därtill så ska lönesystemet ta emot rätt konton för rätt typ av medarbetare. Exempelvis så ska en medarbetare med månadslön inte få ersättning i form av timlön inklusive semesterersättning. Därmed sagt - väljer du rätt avtal när du lägger upp en ny (eller byter avtal på en befintlig) medarbetare så har du mycket vunnet!

Ta ut en tid- och kontorapport  

https://support.timeplan.se/sv/tid-och-kontorapporten rapporten ger en bra överblick över schemat och händelser under vald period för enskilda medarbetare. Rapporten, tillsammans med en rapportmall som visar alla konton, är ett bra underlag som visar vilka tider och konton som ligger som underlag till lönen för den anställde.

Arbetspass och stämplingar 

  1. Kontrollera så att medarbetaren ett schema/arbetspass den aktuella dagen /perioden. 
  2. Har medarbetaren stämplat? Om det saknas stämplingar är det något som måste läggas in för att Timeplan ska kunna beräkna dagen läs mer här lägg till stämpling på en medarbetare
  3. Är åtgärdslistan tömd? Här finner ni information om hur åtgärdslistan fungerar 

Frånvaro skickas inte över korrekt

  1. Börja med att kontrollera så att medarbetaren har ett schema/arbetspass den aktuella dagen /perioden
  2. Är frånvaron inlagd i Timeplan eller har medarbetaren stämplat med aktuell frånvarokod. 
  3. Timeplan kan endast beräkna frånvaro om det finns ett arbetspass den aktuella dagen/perioden om det saknas så kan inga beräkningar göras. 

 

Mer information om löneprocessen finner ni här Löneprocessen steg för steg