Löneprocessen - steg för steg

I den här artikeln går vi igenom de olika stegen i arbetsflödet i Timeplan för att dina medarbetare ska få rätt lön.

Våra medarbetare är vår största tillgång. Nöjda medarbetare är ofta grundförutsättningen för att verksamheten ska fungera och nöjda medarbetare kräver rätt lön på kontot i slutet av månaden. Som personalansvarig behöver du ha god överblick över hela arbetsflödet i Timeplan för att dina medarbetare slutligen ska få rätt lön. I den här artikeln kommer vi att gå igenom dessa steg.

Rätt avtal

I Timeplan finns en pott med ett antal kollektivavtal upplagda som i sin tur är kopplade till regler och konton (lönearter) som skickas in till ert Lönesystem. Tanken med dessa avtal är att du som personalansvarig inte ska behöva beräkna ob, övertidsersättningar och årsarbetstid med mera. manuellt. Systemet ska hjälpa dig med detta. Avtalen styr även vilka val medarbetaren får i stämpelklockan när denne avviker från sitt schema. Därtill så ska lönesystemet ta emot rätt konton för rätt typ av medarbetare. Exempelvis så ska en medarbetare med månadslön inte få ersättning i form av timlön inklusive semesterersättning. Därmed sagt - väljer du rätt avtal när du lägger upp en ny (eller byter avtal på en befintlig) medarbetare så har du mycket vunnet!

Schema

Utifrån medarbetaren utlovade veckoarbetstid kan du nu börja fördela timmarna i ett schema. Det kan du göra på många olika sätt och för de medarbetare med utlovad veckoarbetstid är det bra med ett grundschema (rullande schema). Med ett väl genomtänkt schema som motsvarar verksamhetens behov vinner du tid och sparar in pengar på onödiga övertidsersättningar. Arbeta proaktivt - desto mer noga och klurig du är när du lägger ditt schema desto mer tid sparar du på de efterkommande stegen i processen.

Skapa Arbetspass

Skapa Grundschema

Registrera tid - Stämplingar

Utifrån det lagda schemat stämplar medarbetaren. Om schemat ligger rätt och motsvarar den tid som den anställde ska arbeta ökar möjligheten för medarbetaren att stämpla rätt. Avviker stämplingen från schema genom att den anställde stämplar in tidigt eller sent, stämplar ut tidigt eller sent samt stämplar en dag utan arbetspass kommer medarbetaren få val i form av avvikelsekoder. Dessa avvikelsekoder är anpassade till avtalet medarbetaren går på och styr sedan avdrag eller tillägg på lön så det är viktigt att stämplingarna blir rätt. Minska risken för fel vid stämpling – lägg rätt schema.

Stämpla tid i Timeplan

Åtgärdslistan

I åtgärdslistan hamnar alla dagar som saknar stämplingar, frånvarokod samt den tid som måste attesteras. I de flesta fall så förs all tid som kostar företaget extra pengar över till åtgärdslistan för attest. Åtgärdslistan behöver tömmas med regelbundenhet av flera skäl så som att arbetet flyter på lättare när det finns få åtgärder, när du har bra överblick över vad som hänt i verksamheten (det kan vara svårt att komma ihåg 30 dagar efter tillfället en medarbetare arbetade över om hens arbete var nödvändigt eller inte) samt att systemet kan verka trögt om alla ansvariga ska attestera och justera tider för alla sina medarbetare exakt vid samma tillfälle i månaden.

Åtgärdslistan

Rapporter

Med rapporter stämmer du av hur månaden har gått och du får en slutlig överblick över varje medarbetares tider. Rapporterna motsvarar det löneunderlag som kommer att importeras in i Lönesystemet via vår lönefil. Vi rekommenderar att alla med personalansvar tar ut en Tid- och kontorapport för att stämma av månaden innan löneperioden stängs. I och med det har du möjlighet att göra justeringar direkt i Timeplan och risken för att löneansvarig behöver göra ändringar i själva löneprogrammet minskar.

Rapporter och Rapportmall

Tid- och Kontorapport

Lönefil

När månaden passerat och åtgärdslistan är klar, rapporterna avstämda är det dags att skapa upp en löneperiod som stängs av den som har huvudansvaret för personalen eller lönefrågorna. När perioden stängs kan inga ändringar göras i den i efterhand. Detta för att uppgifterna i Timeplan ska stämma med uppgifterna som finns i löneprogrammet. Därefter kan en fil innehållande löneunderlaget skapas upp och importeras in i löneprogrammet.

Rätt lön är första steget till nöjda medarbetare!