Kommande förändringar i Timeplan

Här skriver vi om kommande förändringar som påverkar dig som befintlig användare av Timeplan

 • Användarnamn till e-post
  För att göra Timeplan admin säkrare kommer du behöva ändra ditt användarnamn till en e-post, detta gör det möjligt för dig att återställa ditt lösenord utan att kontakta support.
 • Inaktivera användare, ta bort istället
  Tidigare har en checkbox funnits för att inaktivera admin-användare som inte längre ska ha tillgång till Timeplan admin. Vi tar bort denna checkbox, istället klickar du på "ta bort" på användaren.
 • Personnummer krävs inte längre för att aktivera appen
  För att göra det lättare att komma igång med Timeplan kräver vi inte längre personnummer på medarbetare i Timeplan för att kunna använda appen. Detta gör det även möjligt för kunder att expandera användningen av Timeplan till andra länder.
 • Visitas anställningsavtal
  Visitas anställningsavtal/bevis flyttas till Personal -> Anställningsavtal på en medarbetare för digital signering. Det går fortfarande att ladda ned anställningsbeviset för utskrift, men standard är att skicka iväg det med digital signering. Om ni inte ser visitas anställningsavtal när ni ska skicka ett anställningsavtal kontaktar ni support så ändrar de i inställningen för er.
 • Kostnadsställe blir arbetsuppgift & personalgrupp blir avdelning
  En förändring för att göra Timeplan mer lättförståeligt är att vi ändrar namn på vissa begrepp. Exempelvis blir kostnadsställe istället arbetsuppgift, och personalgrupp blir avdelning.
 • Ny sida för företagsstrukturen
  Vi gör även förbättringar på företags-sidan, där ni nu kan göra snabba ändringar som att lägga till en ny arbetsuppgift och byta namn. Det blir även mer överskådligt. För kunder som har fler än 20 arbetsuppgifter kommer fortfarande den gamla vyn att visas.
 • Val av användare på arbetsuppgifts-sidan tas bort, använd användarsidan istället
  En funktion som användes väldigt sällan var att kunna ange behörighet till arbetsuppgifter till olika användare direkt på arbetsuppgiftssidan. Denna möjlighet är nu borttagen för att förenkla systemet och minska potentiella misstag.
 • E-postinbjudan för nya användare
  När du skapar upp en ny admin-användare i Timeplan kommer du få en fråga om du vill skicka ut en e-postinbjudan till användaren, klickar du ja så kommer medarbetaren få ett mail med en länk där de sedan väljer sitt lösenord (du behöver alltså inte ange deras lösenord utan endast deras användarnamn (e-post) och deras behörigheter).
 • Nya färger på arbetsuppgifter
  Vi har även uppdaterat de färger som finns att välja på arbetsuppgifter.